Regulamin
Informacje ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną  towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz w sposób tradycyjny. Zamówienia przyjmowane są poprzez platformę sklepu internetowego www.multimediaszkolne.pl oraz drogą mailową biuro@multimediaszkolne.pl. Wybrane produkty można obejrzeć w naszym biurze handlowym,

2. Przedmiotem sprzedaży oferowanym przez firmę EduElectronic Sp. z o.o. poprzez sklep internetowy www.multimediaszkolne.pl jest sprzęt projekcyjny, prezentacyjny i biurowy.

Informacja o cenach

3. Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.multimediaszkolne.pl są podane w kwocie, netto i  brutto w polskich złotych  ( zawierają podatek VAT). Cena staje się wiążąca dla Klienta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia  przez sklep.  W cenach podanych na stronie www zawarte są koszty gospodarowania odpadami.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku przez cenę rozumie się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym (art. 3).


4. Do każdego zamówienia po skompletowaniu całości asortymentu wystawiana jest faktura VAT.

5. Faktura VAT może być dostarczona drogą elektroniczna pod wskazaniu przez Klienta poprawnego adresu mailowego lub w sposób tradycyjny wysyłane są razem z zamówionym asortymentem.

 

6.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu i wprowadzania w nich zmian. Okres trwania promocji na dany towar/towary jest zawsze podany w artykule dotyczącym danej promocji. Wynika to z faktu, iż towary objęte promocją są ograniczone ilościowo, a promocje mają charakter czasowy. Natomiast ceny towarów nieobjętych promocjami są zawsze zamieszczone przy towarze w formie aktualizowanej.

7. Wszystkie dostępne produkty w sklepie www.multimediaszkolne.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.


Sposoby składania  zamówień


8. Klienci sklepu www.multimediaszkolne.pl mogą wybrać 3 sposoby składania zamówień :


a)  Zamówienia składamy za pomocą systemu internetowego www.multimediaszkolne.pl  poprzez ikonę "Dodaj do koszyka"

b) W przypadku zamówienia za pomocą e-maila wysłanego na adres : biuro@multimediaszkolne.pl  prosimy o podanie danych do faktury VAT lub danych osobowych, adres wysyłki i telefon kontaktowy

c)  W przypadkach ustalonych indywidualnie inne formy składania zamówień


Realizacja zamówienia

9. W dniu złożenia zamówienia klient dostaje potwierdzenie e-mailem lub telefonicznie, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Brak tej informacji oznacza, że zamówienie nie zostało poprawnie złożone lub nie dotarło do sklepu.

10. W przypadku wystąpienia niejasności w podanych danych osobowych, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia o  czym niezwłocznie poinformujemy Klienta.

11. Gdy do realizacji zamówienia wymagana jest przedpłata lub zaliczka, realizacja zamówienia następuje po wpłaceniu należności na konto bankowe sklepu.

12. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelew z góry, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu należności na koncie firmy.

13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 3 -4 dni robocze.
Jeżeli dany produkt jest produkowany na zamówienie klienta( np. ekrany), albo sprowadzany na zamówienie specjalne, Klient jest informowany o stanie zamówienia i czasie oczekiwania telefonicznie lub e-mailowo.

14. Zamawiane produkty dostarczane są za pomocą firm kurierskich. Gdy zamawiany produkt ma być odebrany osobiście, o terminie odbioru poinformujemy Państwa telefonicznie lub mailowo. Klient ponosi koszt transportu za wysyłkę towaru. Jeżeli, mimo informacji z naszej strony, Klient nie zgłasza się po zamówiony produkt, jest on przechowywany w naszym magazynie do 7 dni roboczych, po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

15. W sytuacji gdy następuje różnica terminu w dostawie przesyłek składających się na jedno zamówienie lub gdy produkty wychodzą z kilku różnych magazynów, sklep może samodzielnie podzielić zamówienie na kilka przesyłek. Koszt transportu ustalany jest w takich sytuacjach indywidualnie z Klientem.


16 .Przewidywany czas dostawy wynosi :

a) 2-5  dzień roboczy w przypadku wysyłki  firmą kurierską
b) 2-5 dni roboczych asortyment gabarytowy np. monitory i tablice interaktywne


17. Koszt wysyłki uwzględniony jest na fakturze. Koszt wysyłki wynosi:

25 zł brutto przy wpłacie na konto - paczki do 15kg oraz 30 zł przy pobraniu, przy płatności z góry za asortyment do 30 kg standardowy oraz 39 PLN brutto w przypadku tablic interaktywnych oraz przesyłek cięższych i niewymiarowych , 30 PLN brutto przy płatności za pobraniem oraz 49 PLN brutto, odpowiednio do powyższych wyliczeń.

Przy zamówieniu tablic firmy 2x3 S.A. o wymiarach 160x120 cm i większych,  koszt dostawy wynosi 200 zł.


W przypadku zamówienia ekranów projekcyjnych Avers, Kauber, AVtek oraz Adeo powyżej 200cm, sejfów powyżej 40kg oraz innych paczek powyżej 40kg koszt transportu ustalany jest indywidualnie.  Gdy  na przesyłkę składa  się kilka paczek, wtedy koszt transportu zwiększa się proporcjonalnie do ilości paczek.

Koszt wysyłki tablic marki SMART wynosi 150 PLN netto i jest on narzucony przez producenta tablic.Płatność za zakupiony towar

18. Zasady płatności :

Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar w tym koszty dostawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem gdy płatność dokonywana jest przy odbiorze. Klient  ma do wyboru 3 sposoby płatności :

a)  przy odbiorze - płatność przy dostarczeniu paczki firmą kurierską lub w biurze handlowym,
b) przelewem -  płatność następuje na podstawie wstawionej i wysłanej Klientowi drogą mailową faktury proforma wraz z podanym numerem konta bankowego, na który należy przelać podaną kwotę, po jej zaksięgowaniu zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
c) płatność z odroczonym terminem płatności w przypadku placówek budżetowych lub stałych klientów posiadających umowy handlowe.

1.Czas dostawy asortymentu wynosi standardowo 1-7 dni roboczych i nie więcej niż 30 dni od zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to czas kompletowania zamówienia powiększony również o czas dostawy. 

 

Polityka prywatności

19 . Ochrona danych osobowych 

Wszelkie dane klientów, podawane podczas wypełniania formularza zamówienia przetwarzane są zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" z 29 sierpnia 1997 r. i wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia i za zgodą klienta do celów informacyjnych o akcjach promocyjnych. 

Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. informujemy, że dane podane przez Klientów sklepu www.multimediaszkolne.pl przechowywane są w bazie danych osobowych, chronione i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa i nie są udostępniane osobom trzecim.

Prawa konsumenta

20. W trosce o prawa konsumenta wynikające z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego informujemy, że jeżeli towar kupiony w firmie Centrum Projekcji Sp. z o.o. jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy chyba, że niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. 
W powyższych przypadkach sposób postępowania jest ustalany indywidualnie biorąc pod uwagę zapisy zawarte w ustawie. Kupujący natomiast o wszystkich wadach i niedoskonałościach zakupionego towaru zawiadamia Sprzedawce - Multimediaszkolne.pl drogą mailową za pomocą adresu mailowego: biuro@multimediaszkolne.pl
Termin rozpatrywania zgłoszonych reklamacji wynosi do 14 dni roboczych.

21. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Do zwrotu należy dołączyć kopię FV lub paragon fiskalny.  Kosztami przesyłki jest obciążony Kupujący i nie podlega on zwrotowi.
W przypadku zwrotu towaru zgodnie z warunkami wymienionymi powyżej pieniądze za dany towar zostaną zwrócone wciągu 14 dni od daty odebrania zwróconego przez kupującego towaru.


Gwarancja i reklamacje

22. Produkty sprzedawane przez firmę EduElectronic Sp. z o.o. są fabrycznie nowe i sprawne, objęte gwarancjami producentów. Czas gwarancji produktów umieszczony jest na stronie internetowej przy każdym produkcie.

23. Do każdego produktu przy sprzedaży dołączana jest karta gwarancyjna producenta lub w przypadku jej braku gwarancję stanowi faktura zakupu lub paragon. 

 

24. EduElectronic Sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. 

 

25. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej drogą mailową na adres biuro@mutmediaszkolne.pl

 

26. Klient ma prawo zażądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że EduElectronic Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad lub usunie wadę. Ograniczenie to nie będzie mieć zastosowania, jeśli  dany towar był już wymieniany lub naprawiony albo został wymieniony na produktu wolny od wad.

 

27. Towary objęte gwarancją producenta serwisowane są przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta.

 

28. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego asortymentu, konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, do nabycia których nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy z których Klient może skorzystać a także prawo w którym odstąpienie od umowy nie przysługuje zostaną określone poniżej. Wzór umowy do odstąpienia od umowy posiada handlowiec firmy Multimediaszkolne.pl oraz znajduję się poniżej regulaminu.

 

Zasady odstąpienia od umowy

 

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Konsument może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takich przypadkach zostaną  Klientowi zwrócone wszystkie poniesione koszty, łącznie z dostawą. Aby zrezygnować z zakupu, trzeba niezwłocznie poinformować sklep o takiej chęci poprzez formularz zwrotu towaru.

 

Produkt należy odesłać na adres:

EduElectronic. z o.o.

ul. Pułtuska 56

09-100 Płońsk

lub inny adres ustalony z naszymi handlowcami.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczeni usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę na Klienta wyraźną zgodę,

2. w której cena Towaru uzależniona jest od wahań na rynku finansowym, nad którym nie sprawujemy kontroli i które wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

3. w której przedmiotem świadczenia  jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana pod  indywidualną specyfikację Klienta,

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne alb programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

7. o dostarczenie treści, cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło  się za wyraźną zgodę Klienta, przed upływem terminu od odstąpienia od umowy.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

................................................                                                 ......................, dn. ...........

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)   odstępuję od umowy  nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

..............................

   Podpis KonsumentumentaPostanowienia i informacje końcowe

29. Sklep internetowy, działający pod adresem www.multimediaszkolne.pl , prowadzony jest przez firmę Centrum Projekcji Sp. z o.o., nip: 567-190-86-11.

30. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim

31. ,,W sprawach nieuregulowanych umową strony stosować będą przepisy Kodeksu Cywilnego"- numer wpisu 3191 (Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt. XVII AmC 452/10 (sprzedaż konsumencka).
W sprawach nieuregulowanych strony oprócz przepisów Kodeksu Cywilnego będą odwoływać się do innych przepisów i ustaw, w zależności od problemu, którego dotyczyć będzie nieuregulowana sprawa.

32. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Centrum Projekcji Sp z o.o.. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i akceptację umowy. Udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką.

  


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl